Udržitelný komfort®

De Dietrich se u všech svých produktů od tepelných čerpadel k solárním systémům, od kotlů na pevná paliva ke kondenzačním kotlům zavazuje k poskytování udržitelného komfortu®.

Koncept udržitelného komfortu® je přímo spojený s udržitelným rozvojem, který se opírá o tři hlavní pilíře: ekonomiku, sociální oblast a životní prostředí. 

Už v 70. letech 20. století si průmyslově vyspělé země začaly uvědomovat, že jejich prosperita je založena na intenzivním využívání přírodních zdrojů. Nicméně třetí aspekt vedle ekonomiky a sociální oblasti - životní prostředí, byl do té doby opomíjen.   

Skupina De Dietrich Thermique přispívá odpovídajícím způsobem k ochraně životního prostředí, aniž by to mělo dopad na požadavky na pohodlí ze strany zákazníků.

Zvolte udržitelný komfort® od De Dietrich

Volbou udržitelného komfortu® ušetříte energii, přispějete k ochraně životního prostředí a zároveň i zvýšíte svůj komfort.

  • Úspora energie 
    Ušetřete energii tím, že budete spotřebovávat jen to, co je třeba a kdy je třeba.  
  • Ochrana životního prostředí
    V nedávné době vytápění domácností představovalo 32 % emisí skleníkových plynů. Nyní je cílem snížit tento podíl a upravit systémy vytápění využitím ekologických technologií a zlepšením využívání obnovitelných zdrojů.
  • Zvýšení komfortu 
    Žijte v harmonii s přírodou i díky technologii, která na základě vaší volby sleduje kvalitu vody, snižuje množství odpadních látek a pomáhá chránit životní prostředí.

A vždy mějte na paměti tento krásný citát Saint-Exupéryho : "Nedědíme zemi po svých předcích, zapůjčujeme si ji od svých dětí."