Naše hodnoty

Úspěch je naší tradicí více než 300 let. Je to tradice založená na skutečných hodnotách: kvalitě, spolehlivosti, trvanlivosti. De Dietrich, jednoznačný lídr v tepelné technice ve Francii, dělá vše pro to, aby byl nejlepší ve všech oblastech. 

Lidé především

De Dietrich hrál vždy důležitou roli v ekonomickém a společenském životě. Firma je průkopníkem v ochraně práv dělníků a od začátku 20. století se účastní významných průmyslových projektů. Dnes má společnost 2000 pracovníků, kteří sdílejí stejnou tradici a hodnoty. I díky nim De Dietrich nabízí produkty a služby, které jsou v Evropě uznávané a odpovídají současným požadavkům zákazníků. Pomoc, nepřetržitá asistence, přímý kontakt - De Dietrich je zde, aby vám pomohl.

Vysoké nároky na kvalitu

Jakýkoliv model, od nejjednoduššího po nejdokonalejší, označený logem De Dietrich má zaručenou kvalitu. Kvalita konstrukce, technologie i zpracování do posledního detailu - vše musí zajistit maximální spolehlivost a trvanlivost produktu. Všechny výrobky musejí po celou dobu své životnosti splňovat vysoké požadavky na značku kvality De Dietrich.

Stálé inovace 

Kromě tradice firma De Dietrich klade velký důraz na inovace. V průběhu posledních 50 let dosáhl De Dietrich několika prvenství, za nimiž stojí především úsilí nepřetržitého výzkumu a vývoje. Společnost se plně věnuje vývoji nových technologií, které přispívají k úsporám energií a ochraně životního prostředí. V početných výzkumných a vývojových centrech pracuje více než 100 inženýrů na vývoji nových kotlů a dalších výrobků tepelné techniky.