Prohlášení o používání webu

Webová prezentace společnosti BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.je vytvořena s maximální snahou o dobrou přístupnost a použitelnost. Je připravena v responzivním designu umožňujícím plnohodnotné zobrazení a čtení na mobilní zařízeních typu tablet nebo chytrý telefon.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašujeme, že s údaji, které nám poskytnete prostřednictvím formulářů na tomto webu naložíme jako s údaji soukromými a budeme je v tomto smyslu chránit. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na stránce Ochrana osobních údajů.

Prohlášení o autorských právech

Prohlašujeme, že společnost BDR Thermea (Czech Thermea) s.r.o. je držitelem práv k užití veškerého obsahu textového i obrazového, který je použit na tomto webu. Z tohoto důvodu není dovoleno bez předchozího souhlasu je zveřejňovat jinde či jinou formou.

Prohlášení o používání cookies

Prohlašujeme, že náš web používá cookies pouze z technologických účelů a analýze návštěvnosti. Více informací naleznete na stránce Cookies