Využijte dotaci na plynový kondenzační kotel nebo Tepelné čerpadlo De Dietrich

Pokračování programu Nová zelená úsporám 8. prosince 2021

K 12. říjnu 2021 byl vyhlášen program Nová zelená úpsorám, který plynule navazuje na předchozí NZÚ. Nové programové období 2021 - 2030 nabízí výhodnější podmínky, šírší nabídku dotací a jednodušší vyřízení žádosti.

Program Nová zelelná úsporám 2021 je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných i bytových domů, kde podporuje mimo jiné instalaci Obnovitelných Zdrojů Energie. Dotaci můžete využít např. na Tepelné čerpadlo (vzduch-voda/ země-voda a nově i vzduch-vzduch), Termodynamický ohřívač teplé vody, Solární systémy nebo plynový kondenzační kotel
Pro podrobnější informace můžete navštívit oficiální portál Státního Fondu Životního Prostředí https://novazelenausporam.cz/