home  Home  >  Služby  >  Záruka společnosti De Dietrich
Logo De Dietrich

Záruka společnosti De Dietrich

De Dietrich poskytuje záruku u svých produktů na všechny chyby materiálu nebo vnitřní závady fungování od data, kdy uživatel produkt zakoupí. Přesné trvání záruky zjistíte po stažení uvedené dokumentace.

Záruční doba
- Záruční doba začíná dnem, kdy si zákazník pořídí zařízení. Dokladem je faktura za instalaci.
- Pokud není k dispozici doklad, bere se jako datum zahájení záruční doby datum výroby prodloužené o 6 měsíců. Toto datum je uvedené na popisném štítku zařízení.

Záruka na náhradní díly
Záruka na nové náhradní díly je stejná jako u dílů nového produktu.

Upozornění: Na součástky, které podléhají opotřebení (termočlánky, trysky, elektrody, spoje, pojistky, ionizační sondy apod.), se nevztahuje záruka.

Dostupnost jednotlivých dílů produktů 
Minimální doba, po níž jsou k dispozici jednotlivé díly produktů De Dietrich, je 5 let od data vydání posledního ceníku, kde je produkt uveden.