home  Home  >  Produkty  >  Produktové řady  >  ALEZIO vzduch-voda

Obnovitelné zdroje energie
Obnovitelné zdroje energie


ALEZIO
Tepelné čerpadlo vzduch - voda Power Inverter s výkonem od 4,5 do 16 kW

Vzduch, voda a země představují zdroje velkého množství energie, které se neustále obnovují. Tepelné čerpadlo získává teplo z přírodního prostředí a předává Vám ho pro účely vytápění v zimě nebo chlazení v létě. 

Skvělá investice

Díky atraktivní ceně a svým vysokým výkonům, představuje ALEZIO investici s velmi rychlou návratností. Na 1 spotřebovanou kWh elektřiny vyrobí tepelné čerpadlo až 4,2 kWh tepelné energie. Zdarma tak získáte až 3,2 kWh. Navíc systém Power Inverter dokáže přizpůsobit výkon Vašim potřebám, což představuje až 30% úsporu ve srovnání s běžným tepelným čerpadlem.


Systém se snadnou instalací

Aerotermální technologie (princip vzduch-voda) spočívá v získávání tepla z okolního vzduchu pomocí tepelného čerpadla. Jedná se o řešení se snadným uvedením do prostoru, jelikož nevyžaduje vrty ani plochu pro zemní kolektory. Primární okruh mezi vnitřní a venkovní jednotkou je naplněn chladivem, takže nehrozí nebezpečí zamrznutí. Vlastní vytápění (sekundární okruh) je zajištěno prostřednictvím hydraulického obvodu, který zásobuje podlahové vytápění, radiátory nebo konvektory s ventilátorem.

Ochrana přírody
Zvolit si tepelné čerpadlo za zdroj výkonného vytápění znamená vybrat si čistou energii, šetrnou k životnímu prostředí : žádná fosilní paliva, žádné emise CO2 do ovzduší. Minimální dopad na planetu znamená ochranu životního prostředí.

Hybridní verze

Tepelné čerpadlo Alezio nyní nabízíme i jako hybridní systém v kombinaci se závěsným kondenzačním kotlem Naneo.  Regulace automaticky spíná oba zdroje podle těchto parametrů:
• Výkon tepelného čerpadla v závislosti na venkovní teplotě.
• Cena energie (plyn/elektřina) a topný faktor TČ.
Pokud nízká venkovní teplota neumožňuje tepelnému čerpadlu plně pokrýt požadovaný výkon, pomůže kondenzační kotel. To zaručí maximální výkon pro Váš komfort topení a přípravu teplé vody.
Když vlivem nízké teploty produkuje TČ teplo méně efektivně, je tu kondenzační kotel s účinností až o 109%. Podle ceny energií (plyn/elektřina) se můžete sami rozhodnout, které dáte přednost.

  • Až 70% energetických úspor
  • 100% čistá a obnovitelná energie
  • Komfort po celý rok

>> Seznamte se s produkty řady Easylife

 

Charakteristika produktové řady

Model
AWHP 6 MR AWHP 8 MR AWHP 11 TR  AWHP 16 TR
  Vzduch/Voda 
Technické vlastnosti
Tepelný výkon při +7°C/+35°C
5,79 kW 8,26 kW 11,39 kW  14,69 kW
Topný faktor COP při +7°C/+35°C
4,05 4,27 4,65  4,22
Chladivo R 410 A
Minimální provozní venkovní teplota -15°C  -20°C
Elektrické napájení jednofázové jednofázové (8MR), třífázové (11TR)   třífázové (16TR)
Funkce
Elektrické přídavné topení AWHP/EM  AWHP/ EM (8 kW) ET (11 kW) AWHP/ ET
Bez přídavného topení nebo pomocí kotle

                       AWHP/H

AWHP/H : Příprava TV elektrickým nebo elektro-solárním ohřevem
 •
AWHP/E : Příprava TV samostatným ohřívačem typu BL od 150 do 300 L             150 a 200L  150 a 200L 150 až 300L 200 a 300L
AWHP S V200 : Příprava TV integrovaným ohřívačem 180 L
 •
Regulace
dle venkovní teploty

 •

Detaily jednotlivých modelů

Více informací o daném modelu získáte kliknutím na Vámi vybraný model:

ALEZIO AWHP
ALEZIO AWHP S V200