home  Home  >  Služby  >  Časté dotazy  >  Zákaznický servis a údržba

Zákaznický servis a údržba

Přinášíme Vám odpovědi na často kladené otázky na téma zákaznické podpory.

DOTAZY

1. Chtěl/a bych získat nabídku na vytápění od topenářské firmy. Co mám udělat?

2. Hledám servisní středisko společnosti De Dietrich ve svém kraji. Kde se můžu informovat? 

3. Najednou mi přestal fungovat kotel. Co mám dělat?


4. Neteče mi teplá voda, ani nejde topení. Co mám dělat?

5. Netopí mi radiátor. Co mám dělat?

6. Vůbec mi neteče teplá voda. Co mám dělat?

7. Jakou má mít teplotu teplá voda ze zásobníku?

8. Mé zařízení vydává divný zvuk. Odkud se bere?

9. Musím nechat vyměnit část kotle, ale někde jsem založil/a doklad o zaplacení a záruční list. Co mám dělat?


10. Kde najdu referenci ke svému kotli De Dietrich?

11. Někde jsem založil/a návod k obsluze svého kotle. Kde ho můžu případně najít?ODPOVĚDI

1. Chtěl/a bych získat nabídku na vytápění od topenářské firmy. Co mám udělat?
Pokud chcete instalovat nový nebo modernizovat Váš systém vytápění, můžete požádat o bezplatné vypracování nabídky online přímo pro Vás. De Dietrich Vás nasměruje na profesionální topenářské firmy, které se specializují na naši značku a její produkty. Budou Vás kontaktovat v co nejkratší době s nabídkou včetně montáže.

2. Hledám servisní středisko společnosti De Dietrich ve svém kraji. Kde se můžu informovat?
Máte několik možností. Můžete:
  • Kontaktovat Vaši montážní nebo servisní firmu.
  • Vyhledat zde  nejbližší servisní firmu společnosti De Dietrich.

3. Najednou mi přestal fungovat kotel. Co mám dělat?
Než se obrátíte na servisní středisko, zkontrolujte:
-    zda nedošlo k přerušení dodávek vody, plynu nebo elektřiny
-    zda nejsou poškozené pojistky Vašeho zařízení
-    zda je obslužné nebo regulační zařízení správně nastavené

Při komunikaci se servisním střediskem nezapomeňte přesně uvést:
-    Vaše jméno a příjmení, přesnou adresu a pokud je třeba i telefonní číslo
-    typ zařízení, které nefunguje (v případě potřeby nahlédněte do návodu k obsluze)
-    popis poruchy a zjištěných příznaků
-    dny, kdy se Vám nehodí, aby se zastavil technik ohledně opravy zařízení


4. Neteče mi teplá voda, ani nejde topení. Co mám dělat?
Dle typu Vašeho kotle:
•    zkontrolujte, zda nedošlo k přerušení dodávky elektřiny (spínač nebo pojistky)
•    zkontrolujte, zda nedošlo k přerušení dodávky plynu na přívodu do kotle či do Vašeho domu / bytu
•    zkontrolujte tlak vody v systému


5. Netopí mi radiátor. Co mám dělat?
Zkontrolujte, zda máte otevřenou termostatickou hlavici a radiátor odvzdušněte. Pokud je ventil otevřený, ale radiátor stejně netopí, nechte ověřit jeho funkčnost instalatérem.

6. Vůbec mi neteče teplá voda. Co mám dělat?
Zkontrolujte, zda kotel běží a/nebo zkontrolujte nastavení teplé vody na regulátoru. Zkontrolujte přívod studené vody do kotle.

7. Jakou má mít teplotu teplá voda ze zásobníku?
Teplá voda má mít mezi 55 a 60°C, aby nedošlo ke vzniku legionelly. Pokud by byla teplota této vody vyšší, mohla by být pro Vaše použití už příliš horká.

8. Mé zařízení vydává divný zvuk. Odkud se bere?
Zkontrolujte tlak topné vody na tlakoměru. Pokud je třeba, doplňte vodu, aby se tlak zvýšil nad minimum doporučené výrobcem.
Pokud je tlak v pořádku, vypněte kotel a oběhové čerpadlo a uvolněním odvzdušňovacího ventilu odvzdušněte všechny radiátory, které vydávají divný zvuk. Jakmile z radiátoru začne vytékat voda, ventil znova uzavřete. V případě potřeby opět doplňte vodu v kotli.

9. Musím nechat v záruce vyměnit část kotle, ale někam jsem založil/a doklad o zaplacení i zářuční list. Co mám dělat?
Záruční lhůta začíná běžet dnem prvního spuštění zařízení, dokladem o pořízení je faktura. Datum prvního spuštění musí být zároveň potvrzeno na záručním listě, který je připojen k zařízení, a/nebo razítkem montážní firmy. V případě, že nemáte k dispozici ani fakturu, ani záruční list, bere se v úvahu datum výroby prodloužené o 6 měsíců. Toto datum je uvedeno na výrobním štítku Vašeho zařízení.

10. Kde najdu identifikaci svého kotle De Dietrich?
Identifikační údaje jsou uvedené na popisném štítku kotle. Ten na instalovaný kotel nalepí montážní firma nebo instalatér. Najdete ho buď na zadní straně kotle nebo po stranách.

11. Někam jsem založil/a návod k obsluze svého kotle. Kde ho můžu případně najít?
Všechny uživatelské příručky k zařízením De Dietrich jsou k dispozici na těchto webových stránkách. Stáhnout si je můžete zde.