home  Home  >  Služby  >  Časté dotazy  >  Tipy a rady

Tipy a rady

Přínášíme vám rady, jak je možné snížit spotřebu energií a zvýšit úspory.

1. Jak můžu zmodernizovat svůj systém vytápění a uspořit?

2. Jak se mám chovat ekologicky, abych snížil/a spotřebu energie?

3. Jaké jsou možnosti regulace?

4. Chtěl/a bych získat nabídku na vytápění od topenářské firmy. Co mám udělat?

5. Chtěl/a bych, aby mi někdo vysvětlil fungování mého zařízení De Dietrich. Na koho se můžu obrátit?


 


ODPOVĚDI

 1. Jak můžu zmodernizovat svůj systém vytápění a uspořit?
Drobné, ale účinné úpravy:
-    namontování termostatických hlavic a nových ventilů na radiátory,
-    instalace prostorového termostatu pro ústřední vytápění,
-    správné nastavení regulátoru zdroje tepla.

a zajistit pravidelně (jednou za rok) servis zdroje tepla.

Investice pro zajištění úspor:
-    instalovat solární systém pro ohřev TV s novým ohřívačem vody,
-    instalovat tepelné čerpadlo typu vzduch-voda či země-voda,
-    doplnit stávající systém vytápění dalším zařízením využívajícím obnovitelné zdroje (solární energii...).
-    vyměnit stávající klasický plynový kotel za kondenzační.

2. Jak se mám chovat ekologicky, abych snížil/a spotřebu energie?
-  
 snižte nastavení prostorového termostatu o 1°C, ročně uspoříte přibližně 7 % energie,
-    když jste delší dobu pryč z domu, snižte teplotu v obytném prostoru na 16°C (minimum),
-    nastavte si teplotu teplé užitkové vody na 55 až 60°C.
-    kontrolujte větrání: větráme krátce velkými plochami. Vzduch se vymění a konstrukce domu se nestihnou ochladit.
-    vytápějte obytné prostory dle toho, jak se v nich pohybujete - buď celkově nebo částečně.

3. Jaké jsou možnosti regulace?
Správné naprogramování umožňuje dosáhnout jednoduše úspor až ve výši 25% a zvýšit komfort.
Netopte zbytečně, snižte teplotu v době své nepřítomnosti a v noci.
K dispozici jsou různé možnosti programování:
-    programovatelným termostatem,
-    termostaty na radiátorech,
-    integrovaným systémem programování nebo regulací kotle,
-    dálkovým ovládáním systému vytápění přes telefon, internet.  

 4. Chtěl/a bych získat nabídku na vytápění od topenářské firmy. Co mám udělat?
Pokud chcete nově instalovat nebo modernizovat Váš systém vytápění, můžete požádat o bezplatné vypracování nabídky online přímo pro Vás. De Dietrich vás nasměruje na profesionální topenářské firmy, které se specializují na tuto značku a její produkty.

5. Chtěl/a bych, aby mi někdo vysvětlil fungování mého zařízení De Dietrich. Na koho se můžu obrátit?
     
Odpovědi na své otázky získáte zde.