home  Home  >  Služby  >  Časté dotazy  >  Energie

Energie

Přinášíme vám odpovědi na často kladené dotazy k tématu "energie", které vám mohou pomoci při výběru nebo najít odpověď na vaše otázky. 

DOTAZY

1. Co jsou obnovitelné zdroje?

2. Jaká zařízení využívají obnovitelné zdroje, jaké výhody obnovitelné zdroje přinášejí?

3. Proč je výhodné používat tepelné čerpadlo?


4. Je možné topit celou zimu tepelným čerpadlem? 

5. Potřebuje tepelné čerpadlo hodně údržby?

6. Co jsou to systémy využívající více typů primárních energií?

7. Co jsou fosilní nebo tradiční energie?

8. Jaký je rozdíl mezi obyčejným topným olejem a olejem "super"?

9. Jak zjistit, že kotel má vysokou účinnost?

10. Co znamená nízkoteplotní zařízení?

11. Jaký je rozdíl mezi napojením zařízení na komín a "turbo"?


 ODPOVĚDI

1. Co jsou obnovitelné zdroje?
Obnovitelný zdroj je typ přírodní energie, která je prakticky nevyčerpatelná (slunce, vzduch, voda, vítr). Využívání obnovitelných zdrojů neničí přírodní zdroje. Je tedy vhodnou variantou přinášející pohodlí a respektující životní prostředí.
Mějte na paměti, že všechny stávající systémy vytápění je možno kombinovat se systémem využívajícím obnovitelné zdroje.
 
 
2. Jaká zařízení využívají obnovitelné zdroje, jaké výhody obnovitelné zdroje přinášejí?
Solární systémy:
100% čisté - 100% zdarma. Díky solárním systémům můžete ušetřit až 60 % nákladů na ohřev teplé užitkové vody a 35 % nákladů na vytápění.

Tepelná čerpadla: aerotermální (vzduch-voda) a geotermální technika (země-voda)
- Geotermální technika čerpá teplo ze země přes horizontální plošný kolektor nebo vertikální vrt (dle profilu terénu). U plošného kolektoru (země-voda) je energie odebírána kolektory v hloubce 80 až 120 cm pod povrchem. Regenerace vychlazené zeminy je především od solární energie. V případě vrtu(ů), jehož hloubka může dosáhnout přes 100 m, se jedná o geotermální energii. Ze země odebíraná, nevyčerpatelná energie, se přenáší pomocí nemrznoucí směsi do tepelného čerpadla a pak slouží k vytápění domu.
- Aerotermální technika spočívá v odběru tepla ze vzduchu prostřednictvím tepelného čerpadla. Jde o jednoduché řešení, neboť nevyžaduje téměř žádný prostor ani zemní práce. Nižší jsou také pořizovací náklady. Vytápění je pak zajištněno oběhem vody, která napájí topný systém v podlaze, radiátory nebo konvektory.

3. Proč je výhodné používat tepelné čerpadlo?
- Výkonné řešení: tepelné čerpadlo odpovídá požadavkům na kvalitu, spolehlivost, trvanlivost i cenu. Oproti konvenkčnímu elektrickému vytápění umožňuje snížit náklady za elektřinu až o 40 %.
- Ekologické zařízení: využíváním aerotermální energie (vzduch-voda) nevznikají žádné škodlivé emise a jde o čistě ekologické řešení.

4. Je možné topit celou zimu tepelným čerpadlem?
Výkon tepelného čerpadla zcela závisí na teplotě energie, kterou čerpadlo odebírá ze země, z vody nebo ze vzduchu. Důležité jsou klimatické podmínky, které čerpadlu umožňují větší či menší autonomii. Proto se doporučuje, i když to vždy není nutné, nainstalovat doplňkový (bivalentní) zdroj tepla (elektrokotel ...). Zejména v případě tepelných čerpadel vzduch-voda.

5. Potřebuje tepelné čerpadlo hodně údržby?
Tak jako u běžného kotle i zde platí, že by se měla udělat jednou ročně revize fungování tepelného čerpadla:
-    tlaku a kvality nemrznoucí směsi,
-    stavu hlavních částí (kompresoru, kondenzátoru, ...),
-    regulace a přídavných zařízení (sond, oběhových čerpadel,…),
-    oběhu nemrznoucí směsi a vody (úniky, koroze,…).

Doporučujeme podepsat s Vaší montážní firmou nebo jednou z našich servisních firem servisní smlouvu.

6. Co jsou to systémy využívající více typů primárních energií?
Jde o zařízení, které kombinuje dva zdroje primární energie. Všechna zařízení De Dietrich jsou koncipována tak, že jsou navzájem kompatibilní. Můžete dle svého výběru a požadavků na komfort a cenu kombinovat plynový kotel se zařízením využívajícím obnovitelné zdroje - tepelné čerpadlo, solární systémy.

7. Co jsou fosilní nebo tradiční energie?

Zemní plyn, zkapalněný plyn propan-butan, olej, uhlí jsou fosilní energie.
Je třeba mít na paměti, že cena za fosilní energie se neustále mění. Navíc jejich nekontrolovatelná spotřeba vede k vyčerpání zdrojů, což ohrožuje naši planetu.

8. Jaký je rozdíl mezi obyčejným topným olejem a olejem "super"?
Topný olej super zůstává tekutý i při nízkých teplotách (-24°C). Je více rafinovaný a umožňuje dosáhnout větších tepelných úspor. Naše kotle však mohou používat všechny dostupné typy topných olejů.
 
9. Jak zjistit, že kotel má vysokou účinnost?
Účinnost kotle se měří poměrem mezi vydaným teplem a spotřebovanou energíí. Čím vyšší je účinnost, tím vyšší může být energetická úspora.
Kondenzační kotle zajišťují účinnost až 104 % u topných olejů a 109 % u plynu.

10. Co znamená nízkoteplotní zařízení?
Nízká teplota na výstupu z kotle do topení znamená sníženou ztrátu tepla. Nízkoteplotní kotle fungují s nižší teplotou vody (mezi 55/40°C oproti dřívějším 90/70°C). Jsou ideálním řešením pro nízkoteplotní tepelná tělesa, jako je podlahové topení.

11. Jaký je rozdíl mezi napojením zařízení na komín a "turbo"?
U kotle s přirozeným odtahem spalin (odtah komínem) instalatér napojí odvod spalin na existující komín. Kotel s koaxiálním odkouřením (nucený odtah spalin - "turbo") umožňuje odvádět spaliny, i když kotel není napojen na komín. Odkouření je pak možné jak vertikálně (přes střechu), tak horizontálně (přes zeď).