home  Home  >  Produkty  >  Produktové řady  >  Kondenzační kotle řady C…
Chaudière C230 Eco par De Dietrich

Kondenzanční technika
Kondenzanční technika


C 230 Eco, C 330 Eco, C 630 Eco
Plynové kondenzační kotle středních a velkých výkonů

Tyto plynové kondenzační kotle se součástmi ze slitiny hliníku a křemíku a modulačními hořáky zajišťují optimální energetický provoz středně a silně výkonných kotelen (panelové domy, školy, kanceláře, ...). Ani ekologický aspekt nezůstává opomenut : emise NOx a CO2 jsou velmi nízké.

Přizpůsobí se všem situacím a instalačním požadavkům
Tato produktová řada nabízí široké rozmezí výkonu od 18 do 1303 kW, i více při zapojení zařízení v kaskádě. 
Modulační hořák zajišťuje :
- optimální kvalitu spalování v celém rozsahu výkonu díky integrovanému systému předsmíšení pro zajištění konstantního poměru spalovacího vzduchu a plynu
- dokonalé přizpůsobení výkonu kotle reálným energetickým potřebám
- velmi nízký obsah emisí ve spalinách
- vysokou roční provozní účinnost až 109 %

Hydraulické připojení a připojení odvodu spalin umožňuje snadnou instalaci a zisk prostoru v kotelně.

Ovládací systém na míru.
Pro různé typy otopných soustav lze využít univerzální vysoce sofistikovaný regulátor Diematic iSystem nebo Diematic m3 :
- výkonné regulátory pro řízení primárního okruhu i sekundárních topných okruhů pro nízkoteplotní VZT, otopná tělesa i podahové vytábpění a dále bazénový okruh, více nezávislých okruhů TV a další.

Kotle jsou smontovány a testovány ve výrobním závodě.


  • Snadná údržba a provozní úspory
  • Přesné přizpůsobení spalování
  • Malé rozměry

>> Seznamte se s produkty řady Project

 

Charakteristika produktové řady

Model C 230 Eco C 330 Eco C 630 Eco
Výkon 18 – 217 kW 56 - 651 kW 74 – 1303 kW
Typ kotle Kondenzační
Palivo Všechny druhy zemního plynu
Funkce Pro vytápění
Modulační hořák 18 až 100 % 20 až 100 % 15 až 100 %
Připojení Komín nebo systém vzduch / spaliny
Emise oxidu dusíku
 NOx < 62 mg/kWh NOx < 60 mg/kWh NOx < 60 mg/kWh
Regulace Diematic m3 nebo panel k3
Diematic iSystem
Diematic iSystem

Detaily jednotlivých modelů

Více informací o daném modelu získáte kliknutím na Vámi vybraný model:

C 230 Eco (od 18 do 217 kW)
C 330 Eco (od 56 do 651 kW)
C 630 Eco (od 74 do 1303 kW)